Privacybeleid

ITEquals3 gevestigd te Amersfoort levert diensten op het gebied van oplossingen voor werving en selectie, outplacement en job coaching.

ITEquals3 treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden ingezameld van klanten, opdrachtgevers en kandidaten die behoefte hebben aan hiervoor genoemde diensten en voor de verwerking van persoonsgegevens die worden ingestuurd door kandidaten met interesse in geplaatste vacatures.

Onze service heeft als hoofddoel het ondersteunen van het wervingsproces en afstemmen van de vacatures bij onze klanten  met de juiste kandidaten evenals diensten op het gebied van outplacement en job coaching

Dit privacy statement heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens door ITEquals3 ten behoeve van onze dienstverlening in Nederland.

Wij verwerken als recruitment dienstverlener persoonsgegevens om onze dienstverlening mogelijk te maken en veelal ook vanwege wettelijke verplichtingen. Wij ontvangen de persoonsgegevens vanaf het moment dat gegevens worden ingevuld op onze websites of de gegevens per e-mail die naar ons worden toegestuurd. De gegevens ontvangen wij rechtstreeks van de persoon of van onze klanten, leveranciers van professionals en derden (bijvoorbeeld een referent). Persoonsgegevens worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Met dit privacy statement maken wij duidelijk welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij de privacy beschermen

Deze privacyregeling legt vast hoe uw gegevens worden ingezameld, verwerkt en doorgegeven en wat uw rechten zijn in verband met uw persoonsgegevens.

 

Gegevensbescherming en Privacybeleid

ITEquals3 zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van onze diensten. Wij willen dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u via onze website www.itequals3.com verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacybeleid.

 

Gegevensverzameling en -gebruik

De informatie die op deze website kan worden verzameld, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van uw sollicitatie of informatie aanvraag door ITEquals3. Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, adres en woonplaats, telefoon nummer, geboortedatum, bedrijfsgegevens en CV worden door ons aangehouden.

In de loop van het wervings- en selectieproces, kunnen wij verdere gegevens zoals salarisvoorwaarden, beschikbaarheid, tarief indicatie, motivatie, eventueel gegevens van referenten, over u opslaan die van belang kunnen zijn voor een succesvolle plaatsing.

Verzamelde gegevens en informatie kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Om een kandidatendossier op te stellen, dit dossier helpt ITEquals3 bij de selectie van profielen

Om het wervings- en selectieproces te ondersteunen door uw gegevens te matchen met de kenmerken van vacatures;

 • Om u op de hoogte te houden van de diensten van ITEquals3, nieuws en ontwikkelingen
 • Om u relevante informatie te kunnen bieden op onze website
 • Om salarisoverzichten en andere overzichten van onze kandidaten samen te stellen
 • Om u te bellen of een email te sturen of op andere wijze te informeren bij een loopbaan mogelijkheid, vacatures en opdrachten die naar onze mening interessant voor u kunnen zijn
 • Om gegevens over uw kennis en ervaring te laten bekijken door klanten / opdrachtgevers van ons die naar onze mening geïnteresseerd zijn in gebruikmaking van uw ervaring. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan klanten of opdrachtgevers als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.
 • Om de relatie met u als gebruiker van de website en onze diensten te onderhouden.
 • Om onze verplichtingen tussen u en ons eventueel afgesloten contracten te kunnen vervullen.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze service.

Doorgifte van uw gegevens

Wij streven ernaar een zo compleet mogelijke service en ondersteuning te bieden voor uw recruitment wensen.

Wij delen uw gegevens niet ongevraagd met partijen, organisaties en bedrijven, buiten ITEquals3.

Uw CV en gerelateerde gegevens worden nooit zonder uw toestemming naar potentiële werkgevers of andere partijen of derden verstuurd.

Deze derden, potentiële werkgevers etc. zijn gehouden aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als ITEquals3.

 

Bewaring van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens om u in de toekomst wervings- en selectiediensten te kunnen verlenen en de relatie met u te onderhouden.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Meer specifiek hanteren wij de volgende bewaartermijnen.

 1. Op het moment dat u interesse hebt in een (toekomstige) vacature of opdracht via ITEquals3: Uw persoonsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, e.d.) zijn beschikbaar tot 5 jaar nadat de sollicitatieperiode c.q. het aanvraagproces met betrekking tot een specifieke vacature of beschikbare opdracht is geëindigd. Indien u interesse hebt om in aanmerking te komen voor toekomstige vacatures of opdrachten dan vragen wij u om uw toestemming om uw persoonsgegevens een additionele 5 jaar te bewaren. Voor het einde van deze periode van 5 jaar zullen wij u benaderen of u weer toestemming wil geven voor 5 jaar. Indien u niet meer benaderd wil worden voor vacatures/opdrachten, kunt u dat aan ons laten weten. ITEquals3 zorgt dat uw persoonsgegevens dan definitief worden verwijderd.
 2. Indien u via ITEquals3 werkt/heeft gewerkt bewaren wij uw persoonsgegevens minimaal 7 jaar en maximaal 12 jaar in het kader van de huidige wettelijke verplichtingen en wetgeving
 3. Persoonsgegevens van zakelijke relaties zoals de contactgegevens van medewerkers van klanten, leveranciers, opdrachtnemer, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden worden bewaard voor zo lang als noodzakelijk voor het doel dat wij met de verwerking van deze persoonsgegevens hebben (in de meeste gevallen het onderhouden van de zakelijke relatie).

Gegevens websitebezoekers ITEquals3

Wij verzamelen gegevens en statistieken van alle bezoekers van deze website bijvoorbeeld om te controleren welke webpagina’s het meest worden bezocht en van welke diensten het vaakst gebruik wordt gemaakt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend in geaggregeerde vorm. Op basis daarvan kunnen wij onze websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en onze online diensten voortdurend verbeteren, zodat wij bezoekers een optimale gebruikerservaring kunnen bieden.

 

Gebruik van cookies

ITEquals3 maakt geen gebruik van cookies.

 

Toegang tot uw gegevens

Het is belangrijk dat u controle hebt over welke communicatie u van ons ontvangt en hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt.

U bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden. Wij zijn gerechtigd daarvoor administratiekosten in rekening te brengen. Voor het opvragen van uw gegevens kunt u contact opnemen met info@itequals3.com.

U hebt tevens het recht om ITEquals3 op te dragen uw gegevens niet langer te gebruiken. U kunt dit doen door een email te sturen aan info@itequals3.com met het verzoek uw gegevens te verwijderen. In dat geval zullen wij alle door u vermelde informatie uit onze databank verwijderen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

U kunt ook contact met ons opnemen via info@itequals3.com indien:

 • U vragen heeft over de gegevens die wij met betrekking tot u in ons bezit hebben.
 • Ons wilt informeren over wijzigingen in uw gegevens of de gegevens die wij over u hebben wilt verbeteren.
 • Een verzoek aan ons wilt richten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

De kwaliteit van uw gegevens

We vertrouwen erop dat uw informatie volledig, nauwkeurig en actueel is. U wordt verzocht om ons direct te informeren over wijzigingen of onnauwkeurigheden in uw persoonlijke gegevens, door een e-mail te sturen naar info@itequals3.com.

 

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens veilig te bewaren en te beschermen tegen bewuste of onbedoelde manipulatie, vernietiging, verlies of ongeoorloofde toegang.

Ondanks onze inspanningen om uw gegevens te beveiligen wijzen wij u erop dat het internet geen veilig communicatiemiddel is. Persoonsgegevens die via het internet worden doorgegeven kunnen door andere mensen worden onderschept. Wij kunnen de veiligheid van persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft via deze website daarom niet garanderen. Door gebruik te maken van deze website en uw persoonsgegevens in te voeren aanvaardt u dat u deze website op uw eigen risico gebruikt.

 

Informatieoverdracht via het internet

Door onze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderkent u dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

Dit privacybeleid kan te allen tijde door ITEquals3 worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij de wijzigingen in kwestie hier vermelden, zodat u altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze gegevens openbaar worden gemaakt. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de online privacybescherming van ITEquals3, dan kunt u ons te allen tijde e-mailen op info@itequals3.com of ons kantoor bellen om uw vragen of opmerkingen voor te leggen aan een van onze deskundigen.

Deze versie is opgesteld in mei 2018.

 

Gelijke kansen

ITEquals3 is een werkgever die zich inzet voor gelijke kansen en diversiteit. Dit betekent dat alle kandidaten en personeelsleden gelijk worden behandeld en dat wij niet discrimineren op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras, etniciteit, huidskleur, nationaliteit, land van herkomst, lichamelijke gebreken, seksuele geaardheid, godsdienst of leeftijd. Als onderdeel van ons streven naar gelijke kansen kunnen wij de door u verstrekte gegevens van tijd tot tijd gebruiken voor evaluaties van ons diversiteitsbeleid. Alle gegevens worden daarbij anoniem behandeld, in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid