Onze Aanpak

ITEquals3 is een werving & selectie bureau gespecialiseerd in recruitment van ICT personeel. Naast werving & selectie leveren wij ook diensten op het gebied van loopbaan begeleiding en outplacement en sollicitatie coaching.

Wij zijn opgericht in november 2001 en hebben inmiddels ruim 38 jaar ervaring binnen de ICT.

Standaard Werkwijze Werving & Selectie Opdrachtgever

ITEquals3 is gespecialiseerd in het leveren van ICT (en ICT gerelateerd) personeel middels werving & selectie. Door middel van een zeer persoonlijke aanpak, kijkend naar de behoefte en vraag van de opdrachtgever proberen wij een passende oplossing te bieden.

Wij maken hierbij gebruik van 38 jaar ICT ervaring binnen diverse werkgebieden (o.a. testen, support, beheer, software ontwikkeling, consultancy, project management, ERP systemen, outsourcing, sales, systeem en applicatie beheer), om kandidaten op een betrouwbare en persoonlijke wijze te selecteren.

Belangrijke aandachtspunten naast de vaktechnische kennis en ervaring zijn vooral de persoonlijke eigenschappen en vaardigheden van de kandidaat.

Hieronder volgt onze standaard werkwijze. Deze werkwijze wordt waar nodig aangepast aan de specifieke behoefte en wensen van de opdrachtgever.

Stap 1: Analyse
In deze stap worden de wensen en eisen van Opdrachtgever met betrekking tot de openstaande functie, nader in kaart gebracht. Daarbij komen naast de functie omschrijving o.a. ook werkomgeving, arbeidsvoorwaarden en toekomstperspectief ter sprake. Tevens wordt uitgebreid aandacht besteed aan persoonlijke vaardigheden van de kandidaat. Deze analyse vormt de basis waarop het werving- en selectietraject gestart wordt.

Inventarisatie van de wensen en eisen vindt plaats ten kantore van Opdrachtgever. Hierdoor krijgt ITEquals3 de gelegenheid een goed inzicht te verkrijgen in de werkomstandigheden, collega’s, werkwijze en werksfeer bij Opdrachtgever. Tijdens dit gesprek wordt ook de selectie procedure vanuit de Opdrachtgever vastgelegd – aantal gesprekken en gesprekspartners etc.

Stap 2: Strategie
In nauw overleg met Opdrachtgever wordt de wervingsstrategie bepaald. Dit behelst zowel planning als de wijze waarop kandidaten benaderd zullen worden. Wij adviseren op basis van de huidige ervaringen werving op basis van file-search, netwerk ITEquals3, social media, vacatureplaatsing en internet mogelijkheden.

Stap 3: Werving
Het werven van mogelijke kandidaten op de wijze als bij stap 2 bepaald.

Stap 4: CV-scanning
Het maken van een eerste selectie uit cv’s van kandidaten door ITEquals3.

Stap 5: Telefonisch onderhoud
Een uitgebreid telefonisch onderhoud door ITEquals3 met de geselecteerde kandidaten. Tijdens dit onderhoud wordt een eerste indruk verkregen van de persoonlijke vaardigheden en vaktechnische ervaring van de kandidaat. Tevens wordt met de kandidaat overleg gepleegd over de werkzaamheden behorende bij de functie. Tot slot wordt motivatie getoetst. Het telefonisch onderhoud duurt gemiddeld 30 minuten.

Stap 6: Interview
Een persoonlijk interview door ITEquals3 met de geselecteerde kandidaten. Hierbij wordt weer met nadruk gelet op de persoonlijke vaardigheden van de kandidaten. Het is essentieel dat deze passen binnen de bedrijfscultuur, functieprofiel en werkomgeving van de Opdrachtgever. Bovendien zijn persoonlijke vaardigheden en instelling bij iedere ICT functie essentieel. Tevens wordt de vacature en organisatie doorgenomen met de kandidaat. Dit gesprek duurt minimaal 2 uur.

Indien zowel ITEquals3 als de kandidaat enthousiast zijn over aansluiting van gevraagde kennis & ervaring en persoonlijke vaardigheden met het door Opdrachtgever gevraagde, wordt de kandidaat  voorgesteld.

Stap 7: Voorstellen
Eén of meer geselecteerde kandidaten worden aan Opdrachtgever voorgesteld. Dit gebeurt door middel van een email met de naam, woonplaats, geboortedatum, salaris indicatie en profielschets van de desbetreffende kandidaat. Na overleg tussen Opdrachtgever en ITEquals3, volgt een uitnodiging van de kandidaat voor een gesprek met Opdrachtgever. Mogelijk wordt met 1 kandidaat daarna een vervolggesprek gearrangeerd. In het algemeen kan ITEquals3 binnen 3-6 weken een kandidaat voorstellen. Gedurende deze periode stelt ITEquals3 Opdrachtgever regelmatig op de hoogte van de status van het wervingstraject. De doorlooptijd van het vervolgtraject is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van Opdrachtgever en kandidaat voor gesprekken, evenals het aantal gesprekken. Wij adviseren om gesprekken tussen Opdrachtgever en kandidaten binnen een week na het voorstellen te laten plaatsvinden. Hierdoor blijven kandidaten gemotiveerd en toont Opdrachtgever belangstelling en professionaliteit.

Stap 8: Aanname
Na overleg tussen Opdrachtgever en ITEquals3 wordt een kandidaat uitgenodigd voor een eindgesprek met Opdrachtgever waarbij een voorstel wordt gedaan voor een arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden worden besproken. Indien beide partijen (Opdrachtgever en kandidaat) enthousiast zijn, komt een arbeidsovereenkomst tot stand.

Stap 9: Evaluatie momenten
Tijdens het gehele proces is regelmatig contact tussen Opdrachtgever en ITEquals3 om bevindingen en status door te nemen. Tevens heeft ITEquals3 evaluatie gesprekken met de kandidaten. Tot slot vinden nog evaluaties plaats tijdens zowel de proeftijd als enige maanden na het einde van de proeftijd. Deze evaluaties vinden plaats in de vorm van een persoonlijk onderhoud op kantoor van de Opdrachtgever om de bevindingen ten aanzien van de nieuwe medewerker te evalueren. Tevens heeft ITEquals3 persoonlijk / telefonisch contact met de nieuwe medewerker tijdens en na de proefperiode om zijn bevindingen te evalueren.

N.B. Deze werkwijze wordt waar nodig aangepast aan de specifieke wensen, behoeften of omstandigheden van de opdrachtgever.

Standaard Werkwijze Werving & Selectie voor Kandidaten

Het eerste contact is telefonisch contact om nader kennis te maken en een persoonlijk kennismakingsgesprek te plannen.

Tijdens het persoonlijke gesprek bespreken wij uitgebreid de wensen en ervaring van een kandidaat en bespreken we ook de vacature/mogelijkheid die past bij deze wensen. Onze klanten kennen we goed. Diverse organisaties kennen wij ruim 17 jaar en langer en zijn wij de enige recruiter. Wij kunnen vertellen tijdens het gesprek over zaken zoals bedrijfscultuur, inwerken, opleidingsmogelijkheden, doorgroeimogelijkheden, aandachtspunten, projecten, sollicitatie procedures, werkzaamheden, management, begeleiding etc.

Na dit gesprek vindt introductie bij onze opdrachtgever plaats – de aanbieding van de CV aan onze opdrachtgevers en de potentiële toekomstige werkgever. Dit gebeurt altijd in overleg.

Vervolgens begeleiden wij de kandidaat gedurende het gehele sollicitatieproces, door afspraken te organiseren, door voor te bereiden op gesprekken, de gesprekken te evalueren etc.

De vacatures die wij aanbieden zijn banen bij onze klanten en betreffen een vast dienstverband. Sommige van onze opdrachtgevers bieden liever een jaarcontract met intentie tot een vast dienstverband. Bij laatst genoemde organisaties blijkt dat de medewerker na 7-10 maanden al een vast dienstverband wordt aangeboden.